• Šrobárova 2377, 979 01 Rimavská Sobota
  • Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 17.00, Piatok: 8.00 - 15.30

Meranie zraku

Meranie zrakovej ostrosti predchádza vstupnou konzultáciou ohľadne životného štýlu, pracovných podmienok, riešeniu subjektívnych ťažkostí a požiadaviek vedúcich ku zlepšeniu kvality videnia. Meranie spočíva v dvoch krokoch, objektívnej metóde za pomoci autorefraktometra a následne subjektívnej metóde na LCD optotype.